Bierzmowanie u Braci Szkolnych

b_130_100_16777215_00_images_16a.jpgWydarzenie to niezwykłe. U progu Wielkiego Postu 1 marca 2012 Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja odwiedził Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem i udzielił naszym podopiecznym i uczniom sakramentu bierzmowania.

Do sakramentu umocnienia Duchem Świętym przystąpiło 30 podopiecznych Domu Pomocy, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ks. Biskup w homilii przypomniał słowa wypowiedziane przez Pana do Samuela: „Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. Dalej Ks. Biskup zachęcał: „Pamiętajcie, MUSICIE BYĆ JAK JEZUS”.

W Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem mieszka ponad stu niepełnosprawnych intelektualnie. To dzieci, młodzież i dorośli. Przy Domu funkcjonuje Szkoła Specjalna oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Podopieczni nasi są tu otoczeni troskliwą opieką przez cały rok. Większość dożyje tu ostatnich dni. Dom od dawna prowadzą Bracia Szkół Chrześcijańskich, Zgromadzenie zakonne założone ponad 300 lat temu przez św. Jana de La Salle dla chrześcijańskiego wychowania ubogich. Razem z braćmi dzieło to prowadzą świeccy nauczyciele i opiekunowie.

Wśród umocnionych Duchem Świętym w dniu 1 marca najstarszy miał 53 lata a najmłodszy 12 lat.

„Jezus, kocham Jezusa. Jezus, Jezus…” – to słowa wypowiadane bardzo często przez niepełnosprawnych podczas tej niezwykłej uroczystości.

Oby Pan na zawsze pozostał w ich sercach, w sercach ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Br. Waldemar Krajnik