Życzenia z okazji święta Założyciela

Kochani Bracia!

W tych dniach, obchodzimy patronalne Święto naszego Instytutu oraz Uroczyste wspomnienie   założyciela św. Jana de La Salle.

Z tej okazji pragnę Wam złożyć serdeczne życzenia i pozdrowienia.
Św. Jan de La Salle jest szczególnym patronem naszego Zgromadzenia. To poprzez Jego działanie odnajdujemy charyzmat i idee, które są wciąż aktualne i nie tracą na ważności. Ważność i determinacja z jaką podchodził do spraw ludzkich, a szczególnie do kwestii wychowania młodego człowieka była mu bardzo bliska. Służba i pochylenie się  nad młodym i dojrzewającym człowiekiem nieraz bardzo skrzywdzonym i zagubionym w swojej historii życia, w żaden sposób nie ujmowała Jego godności. Nasz założyciel jest wciąż świetlanym przykładem Ojca i Nauczyciela. Czuje się odpowiedzialny za powierzonych mu wychowanków i  ich  strzeże.  Nie  jest  najemnikiem,  któremu  nie  zależy  na  prawidłowym  prowadzeniu młodego człowieka. Ale wciąż szuka odpowiedniego rozwiązania zgodnego z Dekalogiem i moralnością. Dlatego potrzebni są nam wierzący wychowawcy i nauczyciele.  Którzy nie będą  się  wstydzić  przed  światem  Dobrego  Pasterza  i  Nauczyciela.  To również przykład wychowawców i ich postawa wobec Chrystusa i Nauczyciela, pociąga młodzież do dobrego.
Św. Jan de La Salle uczy nas pełnego zaufania Bogu. Zgromadzenie na przełomie wieków przeżywało różne trudności. Opatrzność Boża sprawiła, że dalej jesteśmy potrzebni Kościołowi. Zwracając uwagę na kraje Europy, także na naszą prowincję, ogarnia nas często zdumienie i zniechęcenie. Pytanie co dalej? Jednak dla ludzi wierzących, takich pytań nie ma. To nie od nas zależy co będzie dalej. Musimy naszą gorliwością, wiarą, modlitwą , naszym apostolstwem pomagać Bogu wypełniać Misję, którą nam powierzył przez św. Jana de La Salle.
Zatem życzę Braciom, Pracownikom, Nauczycielom dojrzałej wiary, pełnego zaufania Panu  Bogu,  łaski  zdrowia  i  opieki  Matki  Najświętszej  Królowej  Polski.  Niech  żyje  Jezus w sercach naszych! Na wieki!

Br. Marian Szamrej /Wizytator/