Reguła

b_130_100_16777215_00_images_safe_image.jpgDrodzy Bracia: W przeddzień tradycyjnego obchodzenia Święta naszego Założyciela, jestem szczęśliwy,

 że mogę poinformować, że Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatwierdziła zmiany w naszej Regule. Jestem jeszcze bardziej zadowolony, podkreślając że z wyjątkiem jednego artykułu zmiany zostały przyjęte i zatwierdzone.
Mamy dług wdzięczności wobec wielu ludzi, którzy pracowali nad zmianami, fragmentów Reguły z 1987 roku. Dlatego pragnę w imieniu nas wszystkich podziękować członkom dwóch komisji, którzy dokonali przeglądu Reguły i przygotowali projekt we wrześniu 2012 roku,  oby mógł on służyć jako projekt roboczy dla prac Kapituły Generalnej . Moje szczególne podziękowania dla Brata Ambrose Payne, który umiejętnie przewodził dyskusji i umiejętnie pokierował ewentualnymi zmianami. Dziękuję również członkom Komitetu redakcyjnego, który przygotowali  oficjalną  wersję  w języku  francuskim  i  poprawne  złożenie  jej  w Watykanie:  Bracia  Diego  Monoz,  Andre-Pierre  Gautier,  Allen  Geppert  i  Rafael Matas. Wreszcie dziękuję naszemu Prokuratorowi Generalnemu Bratu Felicjen Bora, który przygotował niezbędne proponowane zmiany w Konstytucjach i ustawach Reguły z 1987 roku oraz uzasadnienie ich. Dzięki dobrej pracy wielu też innych Braci, zmiany naszych Reguł będą nas inspirować dla naszych prób naśladowania Jezusa Chrystusa i wiernej odpowiedzi na  wezwanie  Ducha Charyzmatu  Założyciela.  Mamy  poświęcić  się  Bogu,  aby pozyskać Jego chwałę wykonując razem i przez stowarzyszenie posługi apostolskiej dla edukacji(RR,2).To jest radość naszej misji. Teraz zaczniemy prace nad przygotowaniem naszej Reguł do druku i dystrybucji dla
wszystkich Braci. Bracia radosnego Świętowania.

Z poważaniem.

Brat Robert Schieller, FSC

Przełożony Generalny.