I Sesja Kapituły Prowincji

b_130_100_16777215_00_images_2_DSCN2730.JPGW sobotę 2 kwietnia 2016r. w Kopcu rozpoczęła się I sesja Kapituły Prowincji związana z upływem kadencji brata wizytatora.

XVII Kapituła Prowincji odbywa się pod hasłem „To Dzieło Boże Jest Także Naszym Dziełem. Brat Wizytator jest wybierany na 3 lub 4 lata zależnie od ustaw Kapituły Prowincji.  Uczestniczyło w niej 21 braci z prawa i z wyboru, którzy reprezentowali wspólnoty w Polsce i z Słowacji; w pierwszym dniu spotkania obecny był również brat Aidan Kilty, radny generalny.

 

Urzędujący wizytator brat Marian Szamrej, przedstawił raport o stanie Polskiej Prowincji. Ukonstytuowały się komisje: Formacyjna, Apostolatu oraz Administracyjno-Finansowa. W swoich obradach bracia podejmują tematy dotyczące Prowincji i naszych Dzieł.

 

Punktem dnia było przeliczenie głosów sondażowych z całej prowincji na urząd wizytatora. Uczestnicy Kapituły w głosowaniu tajnym zagłosowali na trzech z pięciu kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów. Karty z głosami wysyła się do Rzymu do brata Superiora Generalnego, pozwalające zestawić listę proponowanych kandydatów. Brata Wizytatora mianuje Brat Superior Generalny po opinii przedłożonej przez jego Radę. W chwili mianowania Brat Wizytator powinien mieć, co najmniej pięć lat ślubów wieczystych w Instytucie.

 

Druga sesja kapituły planowana jest na początek czerwca. Wtedy będziemy znać nazwisko nowego brata wizytatora, zostanie wybrana nowa Rada Prowincji oraz będą trwały dalsze prace w Komisjach.

 

W Zgromadzeniu obecnie jest 3984 braci i pracują 77 krajach

b_130_100_16777215_00_images_2_DSCN2676.JPGb_130_100_16777215_00_images_2_DSCN2766.JPG