Spotkanie formacyjne w Kopcu

b_130_100_16777215_00_images_6_1s.JPGW dniu 25 marca w Kopcu k/Częstochowy odbyło się zebranie formacyjne braci dyrektorów dzieł i wspólnot Prowincji Polskiej.

Na spotkanie przybyli wszyscy bracia dyrektorzy.Po raz pierwszy w zebraniu wzięły udział: pani Jolanta Szczudłowska, Dyrektor Przedszkola, oraz pani Anna Sarad, Dyrektor Szkoły Podstawowej. Obie panie pracują w szkole Braci De La Salle w Gdańsku. Pani Jolanta Szczudłowska współpracuje z Braćmi od ponad dwudziestu lat, a od siedmiu lat jest dyrektorem przedszkola. Natomiast pani Anna Sarad w szkole podstawowej pracuje od dwunastu lat, a od dwóch lat pełni funkcję dyrektora. Obie panie są bardzo zaangażowane w misje lasaliańską oraz należą do Komisji Formacji osób świeckich, której zebranie odbyło się dzień wcześniej, tj. 24 marca, w Kopcu.
Na zebranie zostały panie zaproszone przez brata Prowincjała Mariana Szamreja, aby  przeprowadziły wykład do zebranych braci dyrektorów. Pani Jolanta swój czas poświęciła pedagogice świętego Jana de la Salle, jak i misji lasaliańskiej oraz o zachęcaniu i angażowaniu w niej osób świeckich. W swoim wystąpieniu przywołała wiele przykładów stosowania pedagogiki lasaliańskiej w prowadzonym dziele.
Tymczasem pani Anna przedstawiła działalność ASSEDIL, którego jest członkiem. Zwróciła uwagę słuchającym braciom na wielkie zainteresowanie ze strony uczestników zebrań ASSEDIL dziełami, jak i samą działalnością Braci w Polsce. Zachęciła Braci Dyrektorów do dzielenia się rożnymi informacjami na temat prowadzonych dzieł, jak i do uczestnictwa braci oraz swoich świeckich współpracowników w zebraniach tej organizacji, które są planowane. Jedno takie zebranie odbędzie się w Częstochowie w dniach od 13-14 czerwca 2017. W tym wydarzeniu planuje się udział ok. 30 osób, braci i świeckich współpracowników, przedstawicieli wszystkich dzieł prowadzonych przez Prowincję Braci w Polsce.
Wystąpienie, jak i poruszone zagadnienia przez obie panie, spotkało się z wielkim uznaniem ze strony Braci biorących udział w zebraniu Dyrektorów. Po wykładach odbyło się jeszcze wiele rozmów indywidualnych braci z paniami.  Spotkanie zakończono adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza święta oraz wspólnym obiadem.

 

b_130_100_16777215_00_images_6_6s.JPGb_130_100_16777215_00_images_6_5s.JPGb_130_100_16777215_00_images_6_4s.JPGb_130_100_16777215_00_images_6_3s.JPGb_130_100_16777215_00_images_6_2s.JPG