O nas

Oficjalna nazwa: Instytut Braci Szkół Chrześcijańskich (po łacinie Fratres Scholarum Christianarum; skrót: FSC)
Nazwa popularna: bracia szkolni, lasalianie.
Założyciel: św. Jan Chrzciciel de La Salle (1651-1719), kapłan, doktor teologii, reformator szkolnictwa, pisarz dzieł religijnych i pedagogicznych, patron nauczycieli i wychowawców.
Powstanie: 1680 r., Reims we Francji (na ziemiach polskich – 1903 r., Lwów).
Charyzmat: chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży; braterstwo między sobą, wobec uczniów i wszystkich spotykanych ludzi, dlatego nie przyjmują żadnych święceń.
Duchowość: duch wiary i gorliwości.
Zawołanie: Niech żyje Jezus w sercach naszych! - Na wieki!
Posługa: nauczanie różnych przedmiotów, katechizacja, opieka nad dziećmi i młodzieżą zaniedbaną i potrzebującą, dokształcanie dorosłych i imigrantów, formacja nauczycieli i katechetów, prowadzenie różnych grup młodzieżowych.
Dzieła: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, uniwersytety, internaty, domy dziecka, domy pomocy społecznej, ośrodki wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, centra młodzieżowe, świetlice, misje.
Statystyki: ponad 4,5 tys. braci w 78 krajach, 1055 dzieł szkolnych z 936 460 uczniami.
Bracia na ołtarzach: 13 świętych, 151 błogosławionych, 15 sług Bożych.